Pomník padlým z první světové války v Moravské Třebové

První světová válka skončila před 100 lety. Mnoho českých a moravských měst a obcí již brzy po jejím ukončení nechalo postavit pomníky svým spoluobčanům, padlým během let 1914 – 1918. V Moravské Třebové tomu bylo poněkud jinak. Po mnohaletých přípravách zde byl až v roce 1932 na Rybním náměstí odhalen důstojný pomník z šedé slezské žuly. Střední pylon ozdobený koulí s bronzovou plastikou orlice na vrcholu a nápisem Die Heimat ihren toten Helden (Vlast svým mrtvým hrdinům) z obou stran obklopovalo 12 desek s vytesanými jmény padlých občanů Moravské Třebové. Jména byla rozdělena podle let úmrtí, bylo jich celkem 259.

Velké spory provázely samotné přípravy pomníku, debatovalo se o jeho podobě i umístění, snad i proto si přípravný výbor dal mimořádně záležet na slavnosti jeho odhalení. Jak informoval dobový tisk, vše proběhlo 12. června 1932. Již dlouho před tímto datem byli občané vyzýváni k hojné účasti, taktéž pak k případným peněžitým i věcným darům. O půl deváté ráno vyšel průvod z dnešní Brněnské ulice směrem k pomníku, kde v 9 hodin proběhla nejprve mše a po projevech i samotné odhalení a vysvěcení pomníku. Celé slavnosti se dle dobových odhadů zúčastnilo asi 3 000 lidí. Následovalo položení věnců a kytic a odchod průvodu na náměstí (tehdy nikoliv TGM), kde přes poledne vystoupila hudba. Odpoledne šel další průvod k pomníku tentokrát ze Svitavské ulice. Celá akce byla završena lidovou slavností.

Pomník na svém místě dlouho nestál, krátce po ukončení druhé světové války byl odstraněn.

V souvislosti s výše zmíněným výročím vznikla myšlenka pomník obnovit. Od počátku bylo jasné, že nebude postavena přesná replika, ale dojde k modernímu ztvárnění odpovídajícímu současné době. Také umístění nebude přesně stejné, zůstane však zachována lokalita, tou je Rybní náměstí.

Zde bude 25. srpna 2018 odhalen pomník nový podle návrhu Mgr. et MgA. Františka Žáčka. Na jeho realizaci se podílejí Kulturní služby města Moravská Třebová a Technické služby města Moravská Třebová. Potřebný materiál věnovala firma Agro Kunčina.

Město Moravská Třebová tak získá důstojný pomník, který bude trvalou vzpomínkou na zdejší občany padlé v první světové válce.

Robert Jordán

 

Dohledaní padlí z Moravské Třebové (zpracoval Tomáš Thun)

Na původním pomníku byl seznam padlých. Ten se bohužel do dnešních dní nedochoval, neexistuje ani žádná natolik ostrá fotografie pomníku, aby se jména dala přečíst. Nemají ho ani v jiných muzeích či v příslušném archivu. Proto se hledalo jiné řešení pomníku, které pracovalo s jedinou jistou skutečností a to počtem padlých, tedy číslem 259. Nicméně po mnohatýdenní mravenčí práci se podařilo seznam z jiných zdrojů alespoň částečně zrekonstruovat. Ten je níže zveřejněn. Obsahuje 108 jmen, která zcela určitě na pomníku uvedena byla, a dále pak dalších 280 (některá se opakují, nejprve jako ranění, později jako zemřelí) jmen občanů z Moravské Třebové.

jméno příjmení mrtev, zraněn, zajat, nezvěstný, nemocný zmíněn v Schönhengster Zeitung zmíněn v Verlustliste ausgegeben am zmíněn v Ergänzungen und Berichtigungen ausgegeben am
Franz Jenisch mrtev Nr. 1914/75, s. 3 Nr. 21
Hermann Kornitzer mrtev Nr. 1914/75, s. 3
Emil Czermak zraněn Nr. 1914/75, s. 3
Rudolf Huschka zraněn Nr. 1914/75, s. 3 Nr. 21
Rudolf Kristen zraněn Nr. 1914/75, s. 3
Alois Schmidt zraněn Nr. 1914/75, s. 3
Gustav Schön zraněn Nr. 1914/75, s. 3
Ferdinand Seitz zraněn Nr. 1914/75, s. 3 Nr. 21
Franz Steiner zraněn Nr. 1914/75, s. 3 Nr. 57
Josef Wondra mrtev Nr. 1914/76, s. 5 Nr. 26
Alois Cecha zraněn Nr. 1914/76, s. 5
Josef Hickl zraněn Nr. 1914/76, s. 5
Leo Kappelmacher zraněn Nr. 1914/76, s. 5
Robert Pitsch zraněn Nr. 1914/78, s. 5 Nr. 30
Augustin Stöhr zraněn Nr. 1914/78, s. 5 Nr. 31
Franz Zimprich nemocný Nr. 1914/79, s. 3
Anton Fritscher nemocný Nr. 1914/79, s. 3
Franz Břežina zraněn Nr. 1914/80, s. 5
Josef Hickl zraněn Nr. 1914/80, s. 5
Josef Khickel nemocný Nr. 1914/80, s. 5
Stephan Reif zraněn Nr. 1914/80, s. 5
Bruno Schaffer mrtev Nr. 1914/81, s. 3
Otto Anderka zraněn Nr. 1914/81, s. 3
Bruno Karger mrtev Nr. 1914/81, s. 3
Josef Fiedler zraněn Nr. 1914/81, s. 3 Nr. 39
Otto Winkler mrtev Nr. 1914/84, s. 4
Karl Keßler mrtev Nr. 1914/84, s. 4
Josef Travniczek mrtev Nr. 1914/84, s. 4
Friedrich Steinbrecher zraněn Nr. 1914/84, s. 4
Josef Peichl nemocný Nr. 1914/84, s. 4
Karl Tauschinsky nemocný Nr. 1914/84, s. 5
Franz Hedrich mrtev Nr. 1914/85, s. 3
Franz Steiner mrtev Nr. 1914/85, s. 3 Nr. 21
Anton Doleček zraněn Nr. 1914/85, s. 3
Alois Dania nemocný Nr. 1914/90, s. 4
Edmund Breuer nemocný Nr. 1914/90, s. 4
Emmerich Schromm zraněn Nr. 1914/92, s. 3 Nr. 87
Emmerich Steiner zraněn Nr. 1914/92, s. 3 Nr. 69
Franz Kaspar nemocný Nr. 1914/93, s. 4
Adolf Schall nemocný Nr. 1914/93, s. 4
Robert Berg zraněn Nr. 1915/2, s. 3
Leopold Korkisch mrtev Nr. 1915/5, s. 3 Nr. 87
Emmerich Schromm mrtev Nr. 1915/5, s. 3 Nr. 87
Karl Dittrich zraněn Nr. 1915/5, s. 3 Nr. 89
Franz Fuhrmann zraněn Nr. 1915/5, s. 3
Julius Gersch zraněn Nr. 1915/5, s. 3
Peregrin Komma zraněn Nr. 1915/5, s. 3 Nr. 87
Karl (Katl) Kopatschek zraněn Nr. 1915/5, s. 3 Nr. 95
Karl Tomek zraněn Nr. 1915/6, s. 4
Hugo Hodina zraněn Nr. 1915/8, s. 4 Nr. 99
Rudolf Hübel zraněn Nr. 1915/8, s. 4 Nr. 99
Friedrich Odstrčil zraněn Nr. 1915/9, s. 4
Franz Cziesch zraněn Nr. 1915/9, s. 4
Hubert Richter zraněn Nr. 1915/9, s. 4 Nr. 99
Wilhelm Seidl zraněn Nr. 1915/9, s. 4 Nr. 99
Karl Kopatschek zraněn Nr. 1915/9, s. 4
Josef Müller mrtev Nr. 1915/10, s. 3 Nr. 110
Bruno Zawřel mrtev Nr. 1915/11, s. 4 Nr. 110
Oskar Horatschek zraněn Nr. 1915/11, s. 4 Nr. 110
Josef Korkisch (Korkiš) zraněn Nr. 1915/11, s. 4 Nr. 110
Ignatz Kossig zraněn Nr. 1915/11, s. 4 Nr. 110
Franz Luterna (Lutera) zraněn Nr. 1915/11, s. 4 Nr. 110
Gustav Klar zraněn Nr. 1915/15, s. 4 Nr. 110
Emil Wotawa zraněn Nr. 1915/18, s. 3
Karl Hemala nemocný Nr. 1915/20, s. 3
Johann Dworschak mrtev Nr. 1915/22, s. 4
Franz Schwab zraněn Nr. 1915/22, s. 4
Josef Lettfuß nemocný Nr. 1915/22, s. 4
Franz Richter nemocný Nr. 1915/22, s. 4
Viktor Christ mrtev Nr. 1915/28, s. 3 Nr. 161
Josef John zajat Nr. 1915/28, s. 3
Johann Heinz zraněn Nr. 1915/31, s. 4 Nr. 157
Ernst Kral zraněn Nr. 1915/31, s. 4 Nr. 157
Friedrich Syravatka (Syrovatka) zraněn Nr. 1915/31, s. 4 Nr. 157
Anton Langer zraněn Nr. 1915/32, s. 3
Josef Hickl zajat Nr. 1915/32, s. 3
Karl Tauschinsky zraněn Nr. 1915/34, s. 4
Alois Lang mrtev Nr. 1915/37, s. 4 Nr. 171
August Ohner zraněn Nr. 1915/37, s. 4 Nr. 171
Franz Sekora zraněn Nr. 1915/37, s. 4 Nr. 171
Johann Fischer zraněn Nr. 1915/43, s. 3
Karl Mikiska zraněn Nr. 1915/49, s. 3 Nr. 202
Emil Reinhart zraněn Nr. 1915/49, s. 3 Nr. 202
Franz Bilek mrtev Nr. 1915/52, s. 4 Nr. 202
Emil Reinhart zraněn Nr. 1915/52, s. 4
Heinrich Gilek zraněn Nr. 1915/52, s. 4 Nr. 203
Stefan Reif mrtev Nr. 1915/53, s. 3 Nr. 204
Franz Niederle zraněn Nr. 1915/53, s. 3 Nr. 204
Franz Grolig zraněn Nr. 1915/55, s. 3
Franz Trubrich zraněn Nr. 1915/55, s. 3 Nr. 209
Otto Amler zajat Nr. 1915/57, s. 3 Nr. 212
Johann Chlup zajat Nr. 1915/57, s. 3 Nr. 212
Franz Richter zajat Nr. 1915/57, s. 3 Nr. 212
Franz Zecha mrtev Nr. 1915/59, s. 3 Nr. 214
Wilhelm Kößler mrtev Nr. 1915/59, s. 3 Nr. 214
Franz Fuhrmann zraněn Nr. 1915/59, s. 3 Nr. 214
Moritz Schiller zraněn Nr. 1915/59, s. 3 Nr. 214
Adolf Zelniczek zraněn Nr. 1915/59, s. 3
Josef Fuchs zraněn Nr. 1915/59, s. 3
Alois Hickl zraněn Nr. 1915/59, s. 3
N. Korkisch zraněn Nr. 1915/59, s. 3
Karl Poles zraněn Nr. 1915/59, s. 3
Max Ruzicka zraněn Nr. 1915/59, s. 3
Franz Kriegler zraněn Nr. 1915/61, s. 3
Karl Weiser zraněn Nr. 1915/61, s. 3
Ferdinand Bily zraněn Nr. 1915/62, s. 4
Hugo Schmid zraněn Nr. 1915/62, s. 4
Friedrich Ehrenreich mrtev Nr. 1915/64, s. 3 Nr. 224
Heinrich Wallaschek mrtev Nr. 1915/66, s. 3
Emmerich Zecha zraněn Nr. 1915/66, s. 3
Adolf Kretschmer zraněn Nr. 1915/66, s. 3
Josef Smittal zraněn Nr. 1915/66, s. 3
Ferdinand Stich zraněn Nr. 1915/66, s. 3
Viktor Dobrawa mrtev Nr. 1915/71, s. 4 Nr. 249
Johann Dospiva zraněn Nr. 1915/71, s. 4
Franz Wondra mrtev Nr. 1915/72, s. 5 Nr. 251
Johann Gersch mrtev Nr. 1915/73, s. 3 Nr. 255
Peter Schneeweis zraněn Nr. 1915/73, s. 3 Nr. 255
Stefan Wondra zraněn Nr. 1915/73, s. 3 Nr. 255
Karl Klecker zraněn Nr. 1915/75, s. 3 Nr. 258
Karl Peichl zajat Nr. 1915/75, s. 3 Nr. 258
Karl Quant zajat Nr. 1915/75, s. 3 Nr. 258
Rudolf Griest mrtev Nr. 1915/77, s. 5 Nr. 262
Franz Jokele mrtev Nr. 1915/77, s. 5 Nr. 262
Karl Konrad mrtev Nr. 1915/77, s. 5 Nr. 262
Otto Pohl mrtev Nr. 1915/77, s. 5 Nr. 262
Johann Josef Knorr zraněn Nr. 1915/77, s. 5 Nr. 262
Robert Koukal zraněn Nr. 1915/77, s. 5 Nr. 262
Johann Smital mrtev Nr. 1916/2, s. 5
Josef Bauer zraněn Nr. 1916/2, s. 5
Emerich Merkl mrtev Nr. 1916/2, s. 5 Nr. 265
Franz Hader zraněn Nr. 1916/2, s. 5 Nr. 267
Ernst Werner mrtev Nr. 1916/2, s. 5 Nr. 267
Albin Golda zraněn Nr. 1916/2, s. 5
Friedrich Cervinek zraněn Nr. 1916/6, s. 5
Franz Čížek zraněn Nr. 1916/6, s. 5
Alois Drössel zraněn Nr. 1916/6, s. 5
Karl Weiß zraněn Nr. 1916/6, s. 5
Franz Bittner zajat Nr. 1916/6, s. 5 Nr. 280
Josef Prax zajat Nr. 1916/6, s. 5 Nr. 280
Wilhelm Hader zraněn Nr. 1916/6, s. 5
Josef Wiesner mrtev Nr. 1916/6, s. 5
Karl Zimler zajat Nr. 1916/6, s. 5
Gustav Jarmer zraněn Nr. 1916/6, s. 5 Nr. 292
Ernst Lekl (Leckel) zraněn Nr. 1916/6, s. 5 Nr. 292
Rudolf Matzak zraněn Nr. 1916/6, s. 5 Nr. 292
August Schaffer (Schaffner) zraněn Nr. 1916/6, s. 5 Nr. 292
Viktor Schiller zraněn Nr. 1916/6, s. 5
Josef Steiner zraněn Nr. 1916/7, s. 5
Kajus (Kanius) Wirschick (Wirschich) mrtev Nr. 1916/7, s. 5 Nr. 292
Ernst Klar mrtev Nr. 1916/7, s. 5 Nr. 296
Josef Lang zraněn Nr. 1916/7, s. 5
Emerich Steiner zraněn Nr. 1916/7, s. 5
Karl Tomek zraněn Nr. 1916/7, s. 5
Karl Patzeld zraněn Nr. 1916/10, s. 5
Hans Prokop zraněn Nr. 1916/10, s. 5
Franz Kirchner zraněn Nr. 1916/10, s. 5
Emerich Zecha zraněn Nr. 1916/10, s. 5
Adolf Kinter mrtev Nr. 1916/10, s. 5 Nr. 317
Karl Frenzl zajat Nr. 1916/10, s. 5
Alois Hübel zraněn Nr. 1916/10, s. 5
Adolf Müller zajat Nr. 1916/10, s. 5
Hugo Ohner mrtev Nr. 1916/10, s. 5 Nr. 323
Raimund Zecha mrtev Nr. 1916/11, s. 6 Nr. 323
Maximilian Nebes zajat Nr. 1916/11, s. 6
Anton Richter zraněn Nr. 1916/11, s. 6
Karl Nebes zraněn Nr. 1916/11, s. 6
Anton Peschl mrtev Nr. 1916/11, s. 6 Nr. 296
Josef Schweiner zraněn Nr. 1916/11, s. 6 Nr. 296
Raimund Zecha zraněn Nr. 1916/11, s. 6 Nr. 296
Josef Wittmann zraněn Nr. 1916/12, s. 5
Adolf Bruckmüller mrtev Nr. 1916/12, s. 5
Ernst Ehler zraněn Nr. 1916/12, s. 5
Karl Pista zraněn Nr. 1916/12, s. 5
Franz Minarz mrtev Nr. 1916/12, s. 5 Nr. 324
Karl Frenzl zajat Nr. 1916/12, s. 5
Franz Just zajat Nr. 1916/13, s. 5
Robert Konrad zajat Nr. 1916/13, s. 5
Arnold Schaffer zajat Nr. 1916/13, s. 5
Josef Wölfel zajat Nr. 1916/13, s. 5
Johann Domes zraněn Nr. 1916/13, s. 5
Josef Hartl zraněn Nr. 1916/13, s. 5
Viktor Hertl zajat Nr. 1916/13, s. 5
Alfred Hübel zraněn Nr. 1916/13, s. 5
Leopold Chmel zraněn Nr. 1916/13, s. 5 Nr. 342
Friedrich Peichl zajat Nr. 1916/14, s. 5
Moritz Titzer zraněn Nr. 1916/14, s. 5
Peregrin Hlawatsch zraněn Nr. 1916/14, s. 5
Josef Hickel zraněn Nr. 1916/14, s. 5
Josef Janda zajat Nr. 1916/14, s. 5
Friedrich Syrowatka zraněn Nr. 1916/14, s. 5
Josef Steiner zajat Nr. 1916/16, s. 7
Franz Werofsky zajat Nr. 1916/19, s. 8
Raimund Zecha mrtev Nr. 1916/19, s. 10
Franz Brusl zajat Nr. 1916/20, s. 6
Viktor Blaschke zraněn Nr. 1916/22, s. 7
Franz Heger zajat Nr. 1916/24, s. 7
Ludwig Hotnisch zajat Nr. 1916/24, s. 7
Gustav Hartl zajat Nr. 1916/25, s. 4
Ernst Haschke zraněn Nr. 1916/25, s. 4
Rudolf Titzer zraněn Nr. 1916/25, s. 4
Karl Reinelt zraněn Nr. 1916/32, s. 5
Ignaz Horaczek mrtev Nr. 1916/35, s. 5 Nr. 441
Johann Frenzl zajat Nr. 1916/38, s. 5
Heinrich Binder zraněn Nr. 1916/38, s. 5
Fritz (Eritz) Hoffmann zraněn Nr. 1916/38, s. 5 Nr. 448
Karl Peichl zajat Nr. 1916/38, s. 5 Nr. 448
Karl Quant zajat Nr. 1916/38, s. 5 Nr. 448
Ferdinand Hoffmann mrtev Nr. 1916/39, s. 5 Nr. 441
Alois Hajek zraněn Nr. 1916/39, s. 5
Robert Neuer mrtev Nr. 1916/39, s. 5 Nr. 445
Josef Wondra mrtev Nr. 1916/39, s. 5
Josef Baumann zraněn Nr. 1916/39, s. 5
Hans Prokop mrtev Nr. 1916/39, s. 5 Nr. 451
Adolf Peschka zajat Nr. 1916/39, s. 6 Nr. 451
Josef Pospischil zajat Nr. 1916/39, s. 6 Nr. 451
Alois Steiner zajat Nr. 1916/39, s. 6 Nr. 451
Alois Winkler zajat Nr. 1916/39, s. 6 Nr. 451
Franz Huslig zajat Nr. 1916/40, s. 4
Josef Klein zajat Nr. 1916/40, s. 4
Josef Richter zajat Nr. 1916/40, s. 5
Bernhard Gilg zraněn Nr. 1916/41, s. 5 Nr. 462
Franz Schwab zraněn Nr. 1916/41, s. 5 Nr. 462
Gottlieb Novsky zraněn Nr. 1916/41, s. 6 Nr. 462
Johann Müller mrtev Nr. 1916/46, s. 5
Oswald Ryšanek mrtev Nr. 1916/46, s. 5 Nr. 466
Hubert Kirchner mrtev Nr. 1916/46, s. 5 Nr. 466
Hugo Korkisch mrtev Nr. 1916/46, s. 5 Nr. 466
Johann Palzer zraněn Nr. 1916/46, s. 5
Karl Paula zraněn Nr. 1916/46, s. 5
Otto Peichl mrtev Nr. 1916/46, s. 5 Nr. 466
Johann Scheu zraněn Nr. 1916/46, s. 5 Nr. 466
Karl Rudolf Senger zajat Nr. 1916/46, s. 5 Nr. 466
Johann Wölfl mrtev Nr. 1916/46, s. 5 Nr. 466
Emil Diwořak zraněn Nr. 1916/48, s. 6
Rudolf Kristen mrtev Nr. 1916/48, s. 6 Nr. 468
Franz Palez zraněn Nr. 1916/48, s. 6 Nr. 468
Franz Rößler mrtev Nr. 1916/48, s. 6 Nr. 468
Franz Hitzel zraněn Nr. 1916/51, s. 5
Josef Prunner zraněn Nr. 1916/51, s. 5
Karl Patzelt zraněn Nr. 1917/1, s. 4
Gustav Hartl zraněn Nr. 1917/1, s. 4
Karl Dworzak zraněn Nr. 1917/1, s. 4
Gustav Rotter zraněn a zajat Nr. 1917/1, s. 4
Karl Wondra mrtev Nr. 1917/2, s. 5 Nr. 477
Josef Homma zraněn Nr. 1917/2, s. 5 Nr. 478
Otto Peichl zraněn Nr. 1917/4, s. 4 Nr. 494
Robert Preisner zraněn Nr. 1917/10, s. 5
Karl Tutsch zraněn Nr. 1917/10, s. 5 Nr. 497
Franz Schmid (Schmied) mrtev Nr. 1917/10, s. 5 Nr. 499
Anton Smital zajat Nr. 1917/11, s. 4 Nr. 502
Alfred Köppl zajat Nr. 1917/14, s. 5 Nr. 507
Franz Grolig zraněn Nr. 1917/14, s. 5 Nr. 511
Karl Lamatsch zraněn Nr. 1917/14, s. 5 Nr. 511
Oskar Horatschek mrtev Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Karl Lehr mrtev Nr. 1917/16, s. 5
Bruno Ehrenfreund zraněn Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Josef Barta mrtev Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Albin Golda zraněn Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Albin Hobler mrtev Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Rudolf Klotzmann zraněn Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Alois Peichl mrtev Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Josef Richter zraněn Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Johann Seiler zraněn Nr. 1917/16, s. 5 Nr. 518
Josef Wondra zraněn Nr. 1917/16, s. 6 Nr. 518
Johann Grotz zraněn Nr. 1917/18, s. 5 Nr. 516
Leopold Chmel zraněn Nr. 1917/18, s. 5 Nr. 519
Rudolf Hübl zajat Nr. 1917/26, s. 5 Nr. 524
Alois Ille zajat Nr. 1917/26, s. 5 Nr. 524
Konrad Koči zraněn Nr. 1917/26, s. 5 Nr. 524
Josef Diessel zraněn Nr. 1917/26, s. 5 Nr. 524
Emil Wottawa zajat Nr. 1917/35, s. 5 Nr. 532
Otto Hinkelmann zraněn Nr. 1917/39, s. 5 Nr. 540
Julius Bezděk zraněn Nr. 1917/39, s. 5 Nr. 536
Ludwig Deutsch mrtev Nr. 1917/39, s. 5 Nr. 536
Franz Nowak zajat Nr. 1917/40, s. 5 Nr. 542
Otto Wölfel zraněn Nr. 1917/40, s. 5 Nr. 542
Ferdinand Szepka mrtev Nr. 1917/40, s. 5 Nr. 544
Ludwig Wolf mrtev Nr. 1917/41, s. 5 Nr. 552
Ferdinand Fritscher zajat Nr. 1917/41, s. 5 Nr. 554
Adolf Peschka zajat Nr. 1917/42, s. 5 Nr. 554
Hugo Schmidt zajat Nr. 1917/42, s. 5 Nr. 554
Hugo Kokal zajat Nr. 1917/44, s. 5 Nr. 557
Rudolf Fischner zraněn Nr. 1917/44, s. 5 Nr. 557
Franz Kirchner zajat Nr. 1917/45, s. 4 Nr. 559
Bruno Matzak zajat Nr. 1917/48, s. 5 Nr. 559
Franz Schaffer zajat Nr. 1917/48, s. 5 Nr. 559
Karl Tabery zajat Nr. 1917/48, s. 5 Nr. 559
Franz Weiß (Weihs) zajat Nr. 1917/48, s. 5 Nr. 559
Franz Zecha zraněn Nr. 1917/48, s. 5 Nr. 559
Gustav Schön zraněn Nr. 1917/48, s. 5 Nr. 559
Franz Duchaček (Duchašek) zajat Nr. 1917/51, s. 6 Nr. 561
Emil Groß zajat Nr. 1917/51, s. 6 Nr. 561
Otto Steinbrecher mrtev Nr. 1918/5, s. 6 Nr. 564
Albin Homma zraněn Nr. 1918/9, s. 5 Nr. 574
Alois Zezula zajat Nr. 1918/10, s. 5 Nr. 574
Rudolf Klug zraněn Nr. 1918/13, s. 6 Nr. 575
Karl Gundel zajat Nr. 1918/13, s. 6 Nr. 577
Franz Hantl zajat Nr. 1918/13, s. 6 Nr. 577
Moritz Hantl zajat Nr. 1918/13, s. 6 Nr. 577
Franz Kriegler zajat Nr. 1918/15, s. 5 Nr. 577
Rudolf Matzak zraněn a zajat Nr. 1918/15, s. 5 Nr. 577
Franz Nowak zajat Nr. 1918/15, s. 5 Nr. 577
Adolf Schwab zajat Nr. 1918/15, s. 5 Nr. 577
Anton Friedl mrtev Nr. 1918/17, s. 5 Nr. 579
Rudolf Ohner zajat Nr. 1918/18, s. 5 Nr. 579
Otto Reßler zajat Nr. 1918/18, s. 5
Franz Schaffer zajat Nr. 1918/18, s. 5 Nr. 579
Heinrich Götzl zajat Nr. 581
Ludwig Wölfel zajat Nr. 581
Otto Josef Machaček zajat Nr. 584
Josef Olbert mrtev Nr. 586
Franz Bartel zajat Nr. 587
Bernhard Kuba zraněn Nr. 591
Franz Vogel zraněn Nr. 591
Friedrich Dolleschel zajat Nr. 595
Franz Wondra zajat Nr. 595
Rudolf Hrazdira zajat Nr. 602
Moritz Reinhard zraněn Nr. 602
Johann Scheu zraněn Nr. 602
Franz Habiga mrtev Nr. 603
Karl Snašel zraněn Nr. 603
Franz Vogel mrtev Nr. 611
Franz Czada mrtev Nr. 612
Ferdinand Seitz mrtev Nr. 613
Josef Steiner zraněn Nr. 614
Rudolf Reinhardt zraněn Nr. 617
Franz Dokoupil zraněn Nr. 621
Georg Gerlig zraněn Nr. 623
Josef Czenitschek zraněn Nr. 630
Emanuel Grimmer mrtev Nr. 630
Johann Jilg zraněn Nr. 630
Franz Ochrana zraněn Nr. 630
Alfred Fiedler mrtev Nr. 633
Franz Koldas zraněn Nr. 633
Franz Korbisch mrtev Nr. 637
Ernst Sponer mrtev Nr. 637
Franz Wagnetter mrtev Nr. 639
Ernst Zecha mrtev Nr. 639
Ernst Höbler mrtev Nr. 645
Theodor Nasky mrtev Nr. 645
Josef Hickl mrtev Nr. 666
Karl Babonitz zajat Nr. 668
Stefan Reif zajat Nr. 668
Franz Berg zajat Nr. 668
Maximilian Demel zajat Nr. 668
Josef Fiedler zajat Nr. 668
Karl Frenzl zajat Nr. 668
Emil Heger zajat Nr. 668
Hugo Hodina zajat Nr. 668
Bruno Mazak zajat Nr. 669
Leopold Paar zajat Nr. 669
Alois Pietsch zajat Nr. 669
Karl Tabery zajat Nr. 669
Rudolf Titzer zajat Nr. 669
Josef Valenta zajat Nr. 669
Johann Bittner mrtev Nr. 671
Hermann Korkisch mrtev Nr. 672
Adolf Peschka mrtev Nr. 673
Franz Mrva mrtev Nr. 679
Jaroslaus Klima mrtev Nr. 681
Max Herzig mrtev Nr. 682
Rafael Dokoupil zraněn Nr. 683
Johann Klug zajat Nr. 683
Ernst Kristen zajat Nr. 683
Ferdinand Seitz mrtev Nr. 684
Karl Wallaschek mrtev Nr. 686
Josef Richter zajat Nr. 688
Anton Schmidt mrtev Nr. 688
Josef Hitschmann mrtev Nr. 691
Ludwig Winkler mrtev Nr. 691
Vinzenz Holub mrtev Nr. 693
Ernst Maleczek mrtev Nr. 696
Alois Grobař zraněn Nr. 697
Anton Purr mrtev Nr. 698
Ludwig Koschata mrtev Nr. 699
Leopold Lang zraněn Nr. 700
Johann Wolf mrtev Nr. 700
Rudolf Rössler zraněn Nr. 700
Anton Hartig zraněn Nr. 704
Fritz Serovatka zajat Nr. 705
Alfons Drescher mrtev Nr. 708
Ernst Prunner mrtev Nr. E3
Franz Schwab mrtev Nr. E3
Emil Nebes mrtev Nr. E3
Hugo Tichtl zraněn Nr. E3
Leo Deitz mrtev Nr. E3
Friedrich Stich zraněn Nr. E5
Pozn. V kronice Gemeindegedenkbuch der Stadt Mährisch Trübau v zápise o slavnostním odhalování pomníku v r. 1932 není počet jmen na pomníku zmíněn. Podle reportáže v Schönhengster Zeitung 1932/24 byl počet jmen na pomníku 265. Na dochovaných fotografiích pomníku lze určit počet jmen 259.
Share This