Muzejní noc

Letos pod názvem „ Egypt – Hieroglyfická písařská dílna“

Uskuteční se v pátek 7. června od 18 do 24 hodin.
V 18.00 hod. zahájíme přednáškou Mgr. Alexandry Pastorekové, pracovnice Českého egyptologického
ústavu v Praze; populární formou nás provede základy obrázkového písma, jeho historií a vývojem.
V další části večera bude možné si vyzkoušet v „písařské dílně“ umění psát hieroglyfickými znaky, ochutnat
čaj a drobné občerstvení v egyptském duchu.
Tradičně je součástí „Muzejní noci“ volný vstup do muzejní expozice.
 

Letci z našeho regionu v RAF

PhDr. Pavel Petr

5. 4. 2018 v 17 hodin v kinosále muzea

Srdečně zveme všechny zájemce!

vstupné 30Kč

Moravská Třebová od Boskoviců k Žerotínům

PhDr. Jiří Šmeral

14. 12. v 17 hodin v kinosále muzea

Srdečně zveme všechny zájemce!

Končíme letošní cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí.

vstupné 30Kč

Ladislav Velen ze Žerotína a Moravská Třebová

Seminář pro odbornou i laickou veřejnost

19. 10. v 15 hodin
koncertní sál ZUŠ na zámku v Moravské Třebové

Mgr. Vladislava Říhová Ph.D.
„Zásluhy Ladislava Velena ze Žerotína na stavebním rozkvětu zámku v Moravské Třebové“

Mgr. Lenka Vaňková Ph.D.
„Nejasnosti kolem portrétu Ladislava Velena ze Žerotína“

RNDr. Mgr. František John Ph.D.
„Zvony jako prezentace Ladislava Velena ze Žerotína“

Mgr. Robert Jordán
„Výstava Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské Athény ve Valdštejnském paláci“

MgA. František Žáček
„Vznik busty Ladislava Velena ze Žerotína jako výzva k renesanci renesance v Moravské Třebové“

Srdečně zveme všechny zájemce!

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Desátá přednáška bude poněkud netradiční, neboť nás nečeká jen jeden proslov, ale celý soubor přednášek. Seminář je součástí slavnostního odhalení busty Ladislava Velena ze Žerotína a zahájení provozu nové naučné stezky Dějiny školství v Moravské Třebové.

Archeologické lokality na Moravskotřebovsku

přednese PhDr. David Vích

15. 9. – přednáška

Archeologické lokality na Moravskotřebovsku

PhDr. David Vích

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Ve deváté přednášce se vrátíme k tématice archeologické a podíváme, co se skrývá kolem nás za stopy dávné minulosti. Přednášky se ujme znalec našeho regionu, archeolog PhDr. David Vích.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Moravská Třebová ve světle kronik

přednese PhDr. František Matoušek

10. 8. – přednáška

Moravská Třebová ve světle kronik

PhDr. František Matoušek

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Ve osmé přednášce se podíváme, co se píše v moravskotřebovských kronikách. Přednášky se ujme dlouholetý městský kronikář PhDr. František Matoušek.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Baroko v Moravské Třebové a okolí

přednese Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

4. 7. – přednáška

Baroko v Moravské Třebové a okolí

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Ve sedmé přednášce se vrátíme do období baroka. Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. nás seznámí s památkami z této doby.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Chráněná území Moravskotřebovska

přednese Ing. Kamil Sopoušek

13. 6. – přednáška

Chráněná území Moravskotřebovska

Ing. Kamil Sopoušek

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Ve šesté přednášce se podíváme do přírody. Ing. Kamil Sopušek nás provede chráněnými územími v okolí města.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Počátky sportovního letectví na Moravskotřebovsku 2

přednesl PhDr. Pavel Petr

17. 5. – přednáška

Počátky sportovního letectví na Moravskotřebovsku 2

PhDr. Pavel Petr

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Ve páté přednášce jsme se vrátili k počátkům sportovního letectví na Moravskotřebovsku a slova se opět ujal PhDr. Pavel Petr.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Moravská Třebová industriální

přednese Mgr. Robert Jordán

6. 4. – přednáška

Moravská Třebová industriální

Mgr. Robert Jordán

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Ve čtvrté přednášce jsme se zaměřili počátky průmyslu v Moravské Třebové. K této tématice promluvil vedoucí muzea Mgr. Robert Jordán.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Počátky sportovního letectví na Moravskotřebovsku

přednese PhDr. Pavel Petr

22. 3. – přednáška

Počátky sportovního letectví na Moravskotřebovsku

PhDr. Pavel Petr

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Ve třetí přednášce jsme se zaměřili na tématiku již oblíbenou v minulých letech. O počátcích sportovního letectví na Moravskotřebovsku promluvil PhDr. Pavel Petr. Druhý díl této přednášky nás čeká 17. května.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Nejnovější archeologické výzkumy na Moravskotřebovsku

přednese archeoložka Regionálního muzea v Litomyšli Mgr. Jana Němcová

16. 2. – přednáška

Nejnovější archeologické výzkumy na Moravskotřebovsku

Mgr. Jana Němcová

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. Druhé přednášky se ujala archeoložka Regionálního muzea v Litomyšli Jana Němcová. Seznámila nás s nejnovějšími archeologickými výzkumy na Moravskotřebovsku. Dozvěděli jsme se, jaké poklady skrývají nenápadná místa v našem okolí.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Moravská Třebová - město na cestě

přednese vedoucí muzea Mgr. Robert Jordán

19. 1. – přednáška

Moravská Třebová – město na cestě

Mgr. Robert Jordán

Letos nás čeká cyklus přednášek k dějinám města a jeho okolí. První přednášky se ujme vedoucí muzea Robert Jordán. Dotkne se v ní několika klíčových bodů v historii města a pokusí se najít zajímavé souvislosti.

kinosál muzea v 17 hod.
vstupné 30 Kč

Cestovatelé z českých zemí v Jižní Americe v 16. - 20. století

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

27. 10. – přednáška

Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe v 16.–20. století

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Tentokrát přijede přednášet emeritní děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Navážeme na cestovatelskou tradici muzea, i když se podíváme tentokráte do zemí, které L. V. Holzmaister nenavštívil. Nakonec dojde i na Maxmiliána Habsburského. 

kinosál muzea v 17 hod.
dospělí 50 Kč   l   děti 6–15 let, studenti, důchodci 30 Kč

Stěhování národů aneb jak to bylo s Germány

Přednáška  /  8. 9. 2016  /  Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.

8. 9. – přednáška

Stěhování národů aneb jak to bylo s Germány

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.

Mimořádnou přednášku připravilo Městské muzeum na 8. září. O období stěhování národů přijel přednášet jeden z našich nejvýznamnějších odborníků na tuto problematiku, archeolog docent Eduard Droberjar. Přiblížil nám život Germánů v prvních století našeho letopočtu a zveřejnil i nejnovější převratné archeologické nálezy na Malé Hané. Návštěvníci přednášky se dozvěděli celou řadu převratných informací.

kinosál muzea v 17 hod.
dospělí 50 Kč   l   děti 6–15 let, studenti, důchodci 30 Kč

Válka 1866 a Moravská Třebová

Vesele tam a smutně zpátky

7. 7. – přednáška

Válka 1866 a Moravská Třebová – Vesele tam a smutně zpátky

Pro nás je válečné střetnutí z roku 1866 zajímavé tím, že obě válčící strany opakovaně prošly Moravskou Třebovou.

Rakouské jednotky soustředěné na Moravě postupovaly v průběhu června 1866 směrem do Čech a tudíž tedy i přes Moravskou Třebovou plné optimismu. Počínaje prvním bojem 26. června je však začala stíhat porážka za porážkou včetně hlavní bitvy 3. července u Hradce Králové.

A tak se stalo, že 7. července byla Moravská Třebová plná ustupujících jednotek, byl na něm smutný pohled, jak tak procházeli unavení, otrhaní a špinaví vojáci, přes město projel i jejich hlavní velitel Ludwig von Benedek směrem na Jevíčko a Olomouc. A za nimi v patách Prusové.

Na přednášce byly vystaveny i exponáty z depozitáře našeho muzea, které mají k roku 1866 vztah včetně rakouské pušky Lorenz a pruské pušky jehlovky.

kinosál muzea v 17 hod.
dospělí 50 Kč   l   děti 6–15 let, studenti, důchodci 30 Kč

Odsun Němců z Československa

v souvislostech 20. století / Mgr. Robert Jordán

12. 5. – přednáška

Odsun Němců z Československa v souvislostech 20. století

Mgr. Robert Jordán

Téma odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce je stále věcí živou a diskutovanou. Jedná se totiž o tak živou věc, že téměř každý s tím má nějakou svou osobní zkušenost, která utváří jeho postoj.

Jak v takové situaci přistupovat k dějinám? Řešení je velmi jednoduché a zároveň velice složité. Je nutno pohlížet na věc komplexně, nic nevytrhávat z kontextu, vidět události jako sled navazujících příčin a následků a hlavně nevynechávat a nezamlčovat.

Musíme hledat smysl činů našich předků, snažit se o pochopení, proč v daný moment tak jednali, místo suchých dat a faktů zkusit poskládat celý příběh se všemi klady i zápory.

Dějiny jsou pro nás zdrojem poučení, dnes a denně nás život staví do situací, jejichž řešení už tady někdy bylo, proto je důležité zvláště v dnešní, do jisté míry převratné, době hledat poučení v minulosti.

Odsun německého obyvatelstva nebyl v kontextu doby chápán jako něco zvláštního. Přesuny velkých skupin lidí, migrace vnitřní i vnější byly v průběhu 19. i 1. poloviny 20. století něčím tak normálním, že se nad několika milióny Němci nikdo nepozastavil.

Celková migrace v období druhé světové války je odhadována na 60 miliónů lidí, přičemž jsou rozlišovány 4 hlavní skupiny:
1) uprchlíci a evakuovaní z oblastí bojů
2) deportovaní a zadržovaní, váleční zajatci, nuceně nasazení
3) osoby bez domova
4) odsunutí Němci

V prvních poválečných měsících tak střední Evropou bloudily statisíce uprchlíků, do toho se vraceli propuštění vězni z koncentračních táborů, váleční zajatci a lidé, kteří odněkud někam uprchli již dříve.

kinosál muzea v 17 hod.
dospělí 50 Kč   l   děti 6–15 let, studenti, důchodci 30 Kč

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
thun@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz

461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
koci@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

© Muzeum Moravská Třebová 2016 -2019     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

Share This