Jak se žilo na venkově

Jak se žilo na venkově

Tato expozice je umístěná v západním křídle moravskotřebovského zámku a představuje život hřebečského venkova v 18. – 19. století. V expozici uvidíte lidový nábytek, předměty domácí potřeby, lidové umění, části hřebečského oděvu, pracovní nástroje a nářadí.  Návštěvník se ocitá v selské jizbě, komoře či prádelně a zároveň si může si vyzkoušet i některé běžné činnosti, např. přebírání luštěnin, mandlování prádla či i jednoduché tkaní. Část expozice je věnována řemeslům provozovaných v této oblasti, zejména tkalcovství a plátenictví, ale také včelařství či řezbářství.

Pro prohlídku této expozice je potřeba se objednat dopředu.

Více info na https://www.zamekmoravskatrebova.cz/prohlidkove-okruhy/jak-se-zilo-na-venkove/