Máme muzejní sad!

22. 3. 2024 - 29. 3. 2040

Máme muzejní sad!

Výsadba muzejního sadu starých odrůd ovocných stromů z Hřebečska

Výsadba muzejního sadu starých odrůd ovocných stromů z Hřebečska

Muzeum je paměťová instituce, která uchovává a předává informace o minulosti a proměnách současnosti dalším generacím. V rámci našich muzejních aktivit proto vznikl v loňském roce také projekt, který se poněkud liší od zaběhnuté představy tvorby a prezentace muzejních sbírek. Jeho cílem je znovu připomenout a zdokumentovat původní a nejčastěji využívané odrůdy ovocných stromů v moravskotřebovské části regionu Hřebečsko, které zde zdejší obyvatelé pěstovali již minulá století. Jako muzeum jsme se obrátili na specialisty a nadšence, kteří svůj zájem směřují k mapování starých odrůd v krajině, a tak vznikla pracovní skupina, která se bude této problematice nadále věnovat a témata kolem původních ovocných odrůd v regionu rozšiřovat. Výběr odrůd vychází z monitoringu starých sadů na Moravskotřebovsku.

V rámci 1. etapy tohoto projektu jsme v pátek 22. 3. 2024 pod odborným dohledem pracovníka Technických služeb Jiřího Křetínského mladé stromky původních odrůd vysázeli.

Sad je vysázen na severozápadní straně svahu Křížový vrch a navazuje na stávající městský sad starých odrůd, vysazený před několika lety.

K sadu vzniká také seznam stromů, který jednotlivé odrůdy představí a popíše.