Jak se žilo na venkově

Stálé expozice

Sbírkové předměty městského muzea jsou součástí stálých expozic jak v muzejní budově (Svitavská 18), tak také prohlídkových okruhů na moravskotřebovském zámku (Zámecké náměstí 1). Nejvzácnější sbírkový předmět flanderskou renesanční tapiserii z období kolem roku 1530 najdete v zámeckém prohlídkovém okruhu Poklady Moravské Třebové, expozice Jak se žilo na venkově je vytvořena z předmětů naší historické podsbírky.