Poklady Moravské Třebové v zámecké expozici

Poklady Moravské Třebové v zámecké expozici

Nejvýznamějším artefaktem naší historické podsbírky je vzácná flanderská tapiserie z období první třetiny 16. století, která patří k nejstarším tapiseriím dochovaným na našem území. V současnosti si ji můžete prohlédnout v zámeckém prohlídkovém okruhu Poklady Moravské Třebové. https://www.zamekmoravskatrebova.cz/prohlidkove-okruhy/poklady-moravske-trebove/

K dalším vzácným předmětům patří také mramorové medailony s reliéfními portréty Ladislava z Boskovic a jeho manželky z konce 15. století či architektonické fragmenty dokumentující příchod italské renesance na naše území.

V prohlídkovém okruhu věnovanému historii zámku a městu Moravské Třebové od rané renesance do 19. stol. lze vidět i další sbírkové předměty, jež jsou součástí našich muzejních podsbírek.