Národopisná expozice v budově Latinské školy

Národopisná expozice v budově Latinské školy

Národopisná expozice ROK NA HŘEBEČSKU Lidová kultura, zbožnost, každodennost

Národopisná expozice ROK NA HŘEBEČSKU Lidová kultura, zbožnost, každodennost

OBJEVTE PŮVODNÍ LIDOVOU KULTURU NA HŘEBEČSKU S NÁMI!

Člověk byl v minulosti více spojen s přírodou, než je tomu dnes. Do každodenního života lidí se výrazně promítal přírodní cyklus. Proto je expozice tematicky koncipována jako jeden rok, čtyři roční období a zároveň čtyři etapy lidského života, v nichž se odehrávaly důležité životní okamžiky i zvyky obyvatel Hřebečska. Podstatnou roli kromě přírody hrála také křesťanská víra, tento aspekt je v expozici rovněž zohledněn.

Lidová kultura v sobě zahrnuje mnohé – architekturu, umění, hudbu a tanec, jídlo a pití, specifické odívání nebo zvyky. Všechny tyto projevy mimo jiné určovaly identitu obyvatel regionu, v případě Hřebečska identitu veskrze německou. Proto po druhé světové válce v souvislosti s nuceným odchodem místního německého obyvatelstva lidová kultura na Hřebečsku zanikala a dodnes některé její projevy přežily jen díky aktivitám spolků (za všechny je možné zmínit Společnost česko-německého porozumění Waltera Hensela a Hřebečský taneční soubor) či paměťových institucí. Mnohé hmotné památky na hřebečskou lidovou kulturu se zachovaly ve sbírce Městského muzea v Moravské Třebové, které již od konce 19. století shromažďovalo předměty etnografického charakteru. Výběr z nich si budete moci v rámci expozice prohlédnout.

Pro veřejnost otevíráme od 29. 3. 2024

Adresa: Kostelní náměstí 25, Moravská Třebová

OTEVÍRACÍ DOBA:

duben – říjen  SO – NE 9:30 – 12:00 | 13:00 – 16:30

letní prázdniny ÚT – NE 9:30 – 12:00 | 13:00 – 16:30

VSTUPNÉ:

  • Plné 60 Kč
  • Studenti (ISIC, 15-26 let) důchodci, ZTP 40 Kč
  • Děti do (6-14 let) 20 Kč

Upozornění: Budova Latinské školy je památkově chráněný objekt a vstup do expozice není bezbariérový, je třeba počítat s výstupem po schodech do prvního patra.

Tato expozice byla vybudována s fin. podporou MAS Moravskotřebovsko – Jevíčsko.

Název projektu: Nové vybavení muzea v budově Latinské školy
Reg. č. projektu: 22/007/19210/453/200/003255
Výsledkem projektu je pořízení nového vybavení do muzea a vznik nového detašovaného pracoviště
městského muzea v Latinské škole. V rámci projektu vznikla nová expozice “Lidová kultura na
Hřebečsku”, která je veřejně přístupná pro výstavní i edukační činnosti.
Celkové náklady projektu: 1 066 615 Kč
Výše dotace: 853 292 Kč
Realizace projektu: 06/2022 – 12/2023
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj
venkova.