Projekt MUZEJNÍ SAD

V pátek 22. 3. 2024 se na Křížovém vrchu uskutečnila akce Výsadba muzejního sadu.

Projekt “Muzejní sad” má za cíl zdokumentovat nejčastěji pěstované odrůdy ovocných stromů v moravskotřebovské části regionu Hřebečska a vznikl díky pracovní skupině z řad muzejníků, pracovníků města a dalších nadšenců a dobrovolníků, kteří se touto problematikou zabývají. V rámci přípravy bylo vytipováno 15 odrůd jabloní, 6 odrůd švestek a 3 druhy rynglí, 2 druhy hrušní a jedna višeň, celkem tedy 34 stromů, které budou tvořit reprezentativní vzorek pěstovaných ovocných stromů na Hřebečsku a výběr odrůd vychází z monitoringu starých sadů na Moravskotřebovsku.

Ideově muzejní sad navazuje na nově vzniklou národopisnou expozici, která přestavuje lidovou kulturu na Hřebečsku. Muzejním cílem je konkretizovat jednotlivé odrůdy ovocných stromů a zdokumentovat tak jejich pěstování v rámci širších historických souvislostí. Z muzejního hlediska je cílem výsadby prezentace krajových odrůd ovocných stromů, které byly vysazovány a využívány v regionu moravskotřebovské části Hřebečska před příchodem nových obyvatel po 2. světové válce, tedy před vysídlením původního německy mluvícího obyvatelstva. Do zmiňovaného regionu přicházeli osídlenci zejména z oblasti úrodné Hané (Prostějovsko, Olomoucko) a nezřídka volili k nové výsadbě ovocné stromy tamních sadů. Odrůdy využívané původním obyvatelstvem tak byly postupně nahrazeny jinými, nepůvodními. Výsadba sadu s vybranými druhy by tak měla připomenout nejen zanikající fenomén naší krajiny, kterým jsou samotné sady, ale také upozornit na stromy s tzv. vysokokmeny, na které již běžný uživatel není v krajině či zahradách zvyklý.

V neposlední řadě má muzejní sad za úkol uchovat odkaz našich předků a prezentovat bohatost odrůd, které vyšlechtily předchozí generace ve zdejším kraji pro obživu jeho obyvatel.

Výsadba se uskuteční v severozápadní části Křížového vrchu katastrálního území města Moravská Třebová v těsném sousedství městského sadu, který byl před několika lety založen jako naučný sad starých odrůd ovocných stromů. Oba sady budou součástí chystané naučné stezky, která pak jednotlivé ovocné druhy podrobně přiblíží svým návštěvníkům.

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.

https://www.mzp.cz/, www.sfzp.cz www.sazimebudoucnost.cz a www.nadacepartnerstvi.cz.