MUŽ, KTERÝ ZASTAVIL ČAS

Interaktivní výstava na na zámku 10. 5. 2023 - 18. 6. 2023

Interaktivní výstava na na zámku 10. 5. 2023 - 18. 6. 2023

Interaktivní výstava studia OP&K, představuje stroje, jež jsou jsou inspirovány předanimačními technikami. Jsou to principy, používané k rozhýbání obrázků před nástupem filmu.

Za iluzi pohybu u animačních strojů je zodpovědný stroboskopický jev. Rychlý sled jednotlivých obrazu splyne do pohyblivého toku jen tehdy, když je promítání obrazu přerušováno krátkými fázemi tmy. Tento efekt objevil anglický přírodovědec Michael Faraday, když se snažil zjistit, proč loukoťové kolo, projíždějící za plaňkovým plotem, vypadá, jako by stálo či dokonce couvalo.

V roce 1873 vyšla ve Francii kniha F. Mareyho knihu o pohybu zvířat. Kniha se dostala do rukou americkému zbohatlíkovi a milovníkovi koní Standfordovi. Američan se v knížce dočetl, že během cvalu nastává okamžik, kdy jsou všechny čtyři nohy zvířete mimo zem. Chtěl mít větší důkaz a tak povolal významného anglického fotografa a vynálezce E. Muybridge. Standford mu nabídnul 25000 dolarů, aby dokázal, v jaké pozici má kůň nohy při cvalu.
Muybridge hned zjistil, že to technicky bude problém, v té době zaznamenaný pohyb vypadal vždy rozmazaně ke zmrazení pohybubyla zapotřebí rychlá závěrka, která dokáže zachytit pohyb koně za zlomek sekundy. Aby toho Muybridge docílil, tak umístil 12 velkých fotoaparátů do řady podél trati. Fotoaparáty spojovala telegrafická šňůra a v momentě, když běžel kůň, tak probíhal šňůrou a spínal spouště od foťáků. Cesta byla posypána vápnem, aby byl co největ- ší kontrast. V roce 1878 ukázal, že kůň má v jednom momentu všechny čtyři nohy ve vzduchu. Později požíval 24 kamer.
Dopad na tehdejší publikum byl obrovský. Umělci v té době byli nadšení i rozčílení, protože Muybridgovy fotky odhalily všechny chyby při ztvárnění různých pozic koně. Nejčastější chybou bylo znázornění běžícího zvířete. Konzultovali s ním malíři (Edgar Degas, Thomas Eakins,..)
Muybridge nevědomky připravil půdu pro velkolepý vynález o deset let později, a to byl FILM.