Nová muzejní publikace: “150 LET MUZEJNICTVÍ V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ: 150 VYPRÁVĚNÍ O PŘEDMĚTECH”

Katalog sbírek městského muzea v Moravské Třebové je na světě!

Katalog sbírek městského muzea v Moravské Třebové je na světě!

Těsně před vánočními svátky se nám podařilo prolistovat si náš první muzejní katalog a zároveň publikaci k výročí 150 let existence muzejního spolku v našem městě.

Muzejní publikaci s názvem 150 LET MUZEJNICTVÍ V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ: 150 VYPRÁVĚNÍ O PŘEDMĚTECH si tedy můžete u nás prolistovat také, a pokud se vám bude líbit, také zakoupit pro sebe nebo jako dárek pro své blízké, kteří mají rádi historii a příběhy, které se váží k městské muzejní sbírce.

Muzeum je kulturní a vědecká instituce. Ochrana, bezpečné uchování, vědecké zpracování a prezentace sbírkových předmětů jsou obecně nejdůležitějšími úkoly každého muzea. V Moravské Třebové se tato poslání daří plnit přesně 150 let!
Během své sto padesátileté existence shromáždila moravskotřebovská muzejní instituce mnoho sbírkových předmětů. Některé z nich jsou vystavené v rámci stálých expozic, další jsou umístěné v depozitáři a veřejnosti tedy neznámé. Jedná se o věci unikátní i zdánlivě obyčejné, všechny v sobě však nesou příběh. Příběh o sobě samých, o svých majitelích nebo nálezcích či o době, ve které vznikly. Každodenní práce odborných pracovníků muzea vede k odkrývání těchto zajímavých příběhů, které jsou nyní v rámci výroční publikace představeny veřejnosti.
Na obsáhlém katalogu s názvem „150 let muzejnictví v Moravské Třebové: 150 vyprávění o předmětech“ a podtitulem „Sbírka moravskotřebovského muzea v letech 1872 až 2022“ jsme usilovně pracovali dva roky.
Máte se na co těšit!
Publikace vznikla s finančním přispěním Ministerstva kultury.
Výroční katalog je k dostání na pokladně muzea nebo zámku.