Pracoviště muzea přestěhováno do náhradních prostor

Momentálně je budova muzea uzavřena a pracoviště muzejníků je přesunuto na dočasnou adresu do budovy Latinské školy, Kostelní náměstí 25.

Pracovníci se věnují v současnosti své muzejní agendě, evidenci sbírkových předmětů a přípravě nové stálé expozice, která bude otevřena s rekonstruovanou budovou muzea na počátku roku 2026.

Případné dotazy směřujte na adresu: muzeum@ksmt.cz