Přednáška Lucie Žákové, archeoložky městského muzea

JAROMÍR PLICKA A ARCHEOLOGICKÁ PODSBÍRKA MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO MUZEA

JAROMÍR PLICKA A ARCHEOLOGICKÁ PODSBÍRKA MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO MUZEA

Muzejní listopadová přednáška proběhne 9. 11. 2022 v kinosále muzea a naše archeoložka a kurátorka archeologické podsbírky Lucie Žáková se bude zabývat osobností Jaromíra Plicky, jenž působil v jako muzejník a správce moravskotřebovského muzea  v 50. a 60. letech 20. století.