Přednáška na aktuální téma války na Ukrajině

MIMOŘÁDNÁ PŘEDNÁŠKA 6. 4. 2022

Vzhledem k současnému aktuálnímu dění v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině připravilo muzeum přednášku pro veřejnost s názvem PŘÍČINY AKTUÁLNÍHO RUSKO-UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU. Pro pochopení širšího kontextu války na Ukrajině jsme pozvali garanta Ukrajinských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, přednášejícího PhDr. Petra Kalinu, PhD., který se pokusí přiblížit a objasnit vznik současného válečného konfliktu. 

Přednáška začíná v 19:00 hodin v kinosále muzea. 

Vstupné dobrovolné.