Výstava ke Dnům evropského dědictví 9. – 11. 9. 2022

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 9. v 17:00 h na městské radnici.

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 9. v 17:00 h na městské radnici.

K letošnímu Dni evropského dědictví městské muzeum připravilo výstavu, která bude moci široké veřejnosti přiblížit
stavebně-historický vývoj budovy městské radnice jako unikátní renesanční památky. Tento historický, reprezentativní objekt s množstvím zachovaných renesančních detailů je důležitým dokladem vývoje města a jeho samosprávy.
Výstava se uskuteční ve vestibulu Moravskotřebovské radnice a zohlední archivní prameny a archeologické výzkumy, které tam několikrát proběhly.
V době trvání akce Dnů evropského dědictví (17. a 18. září 2022) se budou návštěvníci moci seznámit s archeologickými nálezy, získanými v areálu radnice, jež pocházejí ze
sbírek jak městského, tak také Regionálního muzea v Litomyšli.
K výstavě také vychází termatický sborník s bohatým fotografickým materiálem, na kterém se podíleli naši kurátoři Lucie Žáková a Tomáš Thun spolu s archeology s Regionálního muzea Litomyšl.