Výstava s přednáškou PÁTER KARL KARAFIAT A MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Na středu 5. dubna připravilo muzeum ve spolupráci se Společností česko-německéhoporozumění přednášku, která představí polozapomenutou osobnost Karla Karafiata, moravskotřebovského rodáka, faráře a muzejního pracovníka. Svým působením je spojen s oblastí severozápadních Čech, po celý život měl však velmi vřelý vztah ke svému rodnému městu, což se projevilo i ve spolupráci s muzeem v Moravské Třebové. V historii této odborné sbírkotvorné instituce má tedy své čestné místo. To mu náleží i na hřbitově na Křížovém vrchu, kde si přál být pohřben.

Přednášku pronesou Tomáš Thun a Lucie Žáková, kurátoři a odborní pracovníci moravskotřebovského muzea, kteří tak veřejnost seznámí se svou více než roční badatelskou prací. V prostorách Společnosti česko-německého porozumění bude zároveň zahájena výstava na stejné téma.

Středa 5. 4. v 17:00 Společnost česko-německého porozumění, budova muzea, 1. patro.