Pomník padlým z 1. sv. války v Moravské Třebové
Zpět

Pomník padlým z první světové války v Moravské Třebové

První světová válka skončila před 100 lety. Mnoho českých a moravských měst a obcí již brzy po jejím ukončení nechalo postavit pomníky svým spoluobčanům, padlým během let 1914 – 1918. V Moravské Třebové tomu bylo poněkud jinak. Po mnohaletých přípravách zde byl až v roce 1932 na Rybním náměstí odhalen důstojný pomník z šedé slezské žuly. Střední pylon ozdobený koulí s bronzovou plastikou orlice na vrcholu a nápisem Die Heimat ihren toten Helden (Vlast svým mrtvým hrdinům) z obou stran obklopovalo 12 desek s vytesanými jmény padlých občanů Moravské Třebové. Jména byla rozdělena podle let úmrtí, bylo jich celkem 259.

Velké spory provázely samotné přípravy pomníku, debatovalo se o jeho podobě i umístění, snad i proto si přípravný výbor dal mimořádně záležet na slavnosti jeho odhalení. Jak informoval dobový tisk, vše proběhlo 12. června 1932. Již dlouho před tímto datem byli občané vyzýváni k hojné účasti, taktéž pak k případným peněžitým i věcným darům. O půl deváté ráno vyšel průvod z dnešní Brněnské ulice směrem k pomníku, kde v 9 hodin proběhla nejprve mše a po projevech i samotné odhalení a vysvěcení pomníku. Celé slavnosti se dle dobových odhadů zúčastnilo asi 3 000 lidí. Následovalo položení věnců a kytic a odchod průvodu na náměstí (tehdy nikoliv TGM), kde přes poledne vystoupila hudba. Odpoledne šel další průvod k pomníku tentokrát ze Svitavské ulice. Celá akce byla završena lidovou slavností.

Pomník na svém místě dlouho nestál, krátce po ukončení druhé světové války byl odstraněn. V souvislosti s výše zmíněným výročím vznikla myšlenka pomník obnovit. Od počátku bylo jasné, že nebude postavena přesná replika, ale dojde k modernímu ztvárnění odpovídajícímu současné době. Také umístění nebude přesně stejné, zůstane však zachována lokalita, tou je Rybní náměstí.

Dne 25. srpna 2018 tak byl odhalen pomník nový podle návrhu Mgr. et MgA. Františka Žáčka, na jehož realizaci se podílely Kulturní a Technické služby města Moravská Třebová. Potřebný materiál věnovala firma Agro Kunčina. Město Moravská Třebová tak získá důstojný pomník, který bude trvalou vzpomínkou na zdejší občany padlé v první světové válce.

Dohledaní padlí z Moravské Třebové

Na původním pomníku byl seznam padlých. Ten se bohužel do dnešních dní nedochoval, neexistuje ani žádná natolik ostrá fotografie pomníku, aby se jména dala přečíst. Nemají ho ani v jiných muzeích či v příslušném archivu. Proto se hledalo jiné řešení pomníku, které pracovalo s jedinou jistou skutečností, a to počtem padlých, tedy číslem 259. Nicméně po mnohatýdenní mravenčí práci se podařilo seznam z jiných zdrojů alespoň částečně zrekonstruovat. Obsahuje 108 jmen, která zcela určitě na pomníku uvedena byla, a dále pak dalších 280 (některá se opakují, nejprve jako ranění, později jako zemřelí) jmen občanů z Moravské Třebové. Celý seznam lze dohledat ZDE (zpracoval Tomáš Thun)

Fotogalerie