Zpět

Stezka Dějiny školství v Moravské Třebové

Tato stezka se skládá z 11 stanovišť v centru města a jeho nejbližším okolí. Jedná se buď o panely umístěné na budovách, či v jejich blízkosti na samostatných stojanech. Některá stanoviště zahrnují několik škol, protože se v průběhu času v dané budově vystřídalo více institucí, nebo je to účelné spojení v případě, že jednotlivé školy stojí blízko sebe ve vzdálenosti maximálně několik desítek metrů.

Od nejstarší školy Latinské se tak návštěvník stezky dostane až k současnému stavu školství ve městě. Dozví se při tom spoustu zajímavých informací. Kupříkladu, že vedle školy městské existovala na konci 17. století v Moravské Třebové i škola soukromá (tzv. winkelschule). Mezi oběma školami panovala řevnivost, která se přenášela i na žáky. Je doložena stížnost z roku 1695 na žáky městské školy, že na popud svého vyučujícího vytloukli okna konkurenci.

Moravská Třebová byla pro široké okolí vždy centrem vzdělání, vystřídalo se tu mnoho nejrůznějších škol. Město samotné mělo vždy svůj zájem na jejich existenci a jeho představitelé neustále žádali o povolení vzniku té či oné školy. Se svými snahami se dostávali i na nejvyšší místa. Roku 1758 využil tehdejší primátor Zecha návštěvu císařovny Marie Terezie v Moravské Třebové k přednesení žádosti o zřízení gymnázia. Neuspěl, ač nabízel zajištění potřebných financí, město se gymnázia dočkalo až po audienci u císaře Františka roku 1803.

Na počátku 19. století tak v Moravské Třebové působila městská škola a piaristické gymnázium. Další posun nastal po školských reformách z let 1867 – 1870. Tehdy byly otevřeny dvě nové školy, a to pětitřídní chlapecká obecná škola a pětitřídní dívčí obecná škola, které nahradily školu městskou. Následovalo otevření trojtřídní chlapecké a trojtřídní dívčí měšťanky.

Počet žáků místních škol plynule narůstal a musely být zřízeny i třídy paralelní. Na konci 19. století pak začaly vznikat i školy odborné. I jejich historie bude na panelech přehledně zpracována.

Posledních zhruba 100 let pak ve městě existovala řada různých škol a krátce zde fungovala i škola vysoká. Vedle informací o konkrétní škole texty zahrnují i obecné dějiny školství. Lze si tak udělat obrázek o vývoji školství v českých zemích od středověku až do současnosti.

Letáček ke stezce si můžete stáhnout ZDE

 

Fotogalerie