Stezka Městským hřbitovem
Zpět

Stezka Městským hřbitovem

Městský hřbitov na Křížovém vrchu u Moravské Třebové je v rámci českých zemí v řadě ohledů jedinečný. Je kontinuálně využíván už víc než půl tisíciletí, ojedinělé jsou okolnosti jeho vzniku, vývoj, neobyčejně působivé je jeho zasazení do krajiny, pyšní se také rozmanitostí a uměleckohistorickou hodnotou funerálních objektů. Hřbitov je svým způsobem kamennou kronikou dějin města a jeho obyvatel. Aby v ní návštěvník mohl číst, byla vytvořena naučně-vycházková trasa. Podrobnější informace, včetně popisu a mapky si můžete stáhnout na stránkách města 

www.moravskatrebova.cz/cs/turista/vychazkova-naucna-trasa-v-arealu-hrbitova

Fotogalerie