Kaligrafický plenér

Zveme Vás k účasti na výtvarném kurzu s názvem “Kaligrafický plenér”, který se uskuteční v sobotu 12. září 2020 (9-12, 14-17 hodin) v prostorách budovy muzea. Za příznivého počasí se můžete těšit na práci v příjemném prostředí okolního parku. Pod vedením výtvarníka Lumíra Moučky nahlédnete do tajů, křehkosti a hlubokého významu čínské kaligrafie a čínské malby a osvojíte si základy těchto uměleckých technik. Pojďte s námi zažít proměnlivost, spontánnost a jedinečnost improvizace okamžiku psaní a malování. Veškeré výtvarné potřeby pro Vaši práci budou zajištěny, účastnický poplatek činí 200,- Kč na osobu. S sebou si vezměte kreativní naladění, otevřenost neobyčejnému zážitku a dobrou náladu. Vaše práce pak v muzeu rádi vystavíme.   
VYUŽIJTE TUTO JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST A  NEVÁHEJTE S PŘIHLÁŠKOU. POČET MÍST V KURZU JE OMEZEN NA 15 OSOB (není omezeno věkem). 
Závazné přihlášky je třeba nahlásit v muzeu do 31. července 2020. Budeme se těšit na společné setkání.  

EGYPTSKÁ PRINCEZNA HERERET

Holzmaisterova mimoevropská sbírka uměleckých předmětů z Japonska, Indie, Barmy, Tibetu, Nepálu a Egypta

„Moravská Třebová – jak ji neznáme“

Zveme Vás k účasti na I. ročníku přehlídky fotografií „Moravská Třebová – jak ji neznáme“
Přehlídka naváže na úspěšné předchozí ročníky stejnojmenné fotosoutěže.
Cíl a smysl přehlídkové fotografie - neotřelý, osobitý, zajímavý pohled na město v jeho historii i současnosti. Snímek by měl obsahovat vždy záběr města, jeho všední i nevšední atmosféru, obsahově se pak může pohybovat na mnoha rovinách – architektura, pamětihodnosti, město a lidé v něm, okolní příroda a životní prostředí. To vše okem a objektivem fotoamatéra i renomovaného fotografa.
Barevné i černobílé fotografie (min. rozměru 13x19 cm a lépe větší) odevzdávejte do 31. srpna 2020 v Městském muzeu (ul. Svitavská).
Přehlídka se uskuteční v prostorách muzea v podzimních týdnech tohoto roku. O bližším termínu budeme aktéry i veřejnost včas informovat. Po ukončení přehlídky mohou vybrané snímky obohatit muzejní archiv. Těšíme se na Vaše tvůrčí nasazení, účast a příjemnou spolupráci.  

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Pomník padlým v první světové válce

DĚJINY ŠKOLSTVÍ

Naučná stezka Dějiny školství v Moravské Třebové

MALÍŘ FRANTIŠEK STRÁŽNICKÝ

Stálá expozice největší malířské osobnosti moravskotřebovska v 2. polovině minulého století

Aktuální akce:

28. 10. – 30. 11. 2018, výstavní síň muzea, Moravská Třebová v roce 1918, výstava ke 100 letům od vzniku Československa.

 

 

 

výstavy

nezapomeňte sledovat naše připravované výstavy

přednášky v muzeu

navštivte naše přednášky věnované různým historickým obdobím a tématům

muzejní vycházky

zabývají se zejména architekturou a urbanismem v různých historických obdobích

nabídka pro školy

domluvte si výuku v muzeu nebo procházku po městě s odborným výkladem podle učiva a věku žáků

muzejní noc

přijďte s námi strávit noc do muzea

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
thun@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz

461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
koci@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

© Muzeum Moravská Třebová 2016 -2019     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

Share This