Muzejní noc Vietnam

Kočinčína včera a dnes

2. 6. – muzejní noc 2017

Muzejní noc Vietnam

Tentokrát pojedeme do Vietnamu

Ludwig Holzmaister procestoval celý svět, nevynechal ani část zvanou Kočinčína. Kde to je? Jak se tam žilo tehdy a dnes? Přijďte to k nám zjistit!

2. června 2017 18.00 – 24.00 hod.

18.00                          Zahájení

18.30, 20.30, 22.30    Prezentace běžně nevystavených exponátů z Holzmaisterovy sbírky

19.00, 21.00               Přednáška Kočinčína včera a dnes

24.00                          Ukončení

Občerstvení stylové

Po celou dobu bude volně přístupná stálá expozice Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Muzejní noc Egypt

představení nové publikace In the Shadow of a Pyramid

3. 6. – muzejní noc 2016

Muzejní noc Egypt

Také letos přinesla Muzejní noc mnoho zajímavostí. Představili jsme výpravnou publikaci In the Shadow of a Pyramid.

O Holzmaisterově sbírce promluvil vedoucí oddělení pravěku a starověku Přední Asie a Afriky Náprstkova muzea v Praze PhDr. Pavel Onderka. Návštěvníky seznámil také s výzkumy v Súdánu, odkud se vrátil před několika týdny.

Vystavili jsme zajímavé knihy o starověkém Egyptě a také unikátní snímky z Holzmaisterovy sbírky. Konečně jste mohli zjistit, jak vypadá mumie bez obalu, či jak se leze na pyramidu.

A nezapomněli jsme na občerstvení. Děkujeme všem návštěvníkům. Přijďte zase brzy do muzea.

Muzejní noc Japonsko

návaznost klasických dřevorytů a současného komiksu manga a mnohem víc

15. 5. – muzejní noc 2015

Muzejní noc Japonsko

18 hod. zahájení výstavy Mé soukromé Japonsko
fotografie / Kristýna Suchá

19 hod. přednášky členů studentského spolku Japonský klub Olomouc na téma:
Návaznost klasických dřevorytů a současného komiksu manga
Průřez japonským filmem nejen katanou.
Přednášející se bude věnovat japonské kinematografii.

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
thun@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
thun@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

© Copyright Muzeum Moravská Třebová 2016     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

Share This