Přednáška na téma Rusko-ukrajinský konflikt

6. 4. 2022 - 6. 4. 2022 v 19:00

Přednáška na téma Rusko-ukrajinský konflikt

Chcete se dozvědět více o válečném konfliktu na Ukrajině? Příčiny jeho vzniku a možnost hlubšího pochopení v širším společensko politickém kontextu?
Přijďte se dozvědět souvislosti tragického osudu statisíců lidí, kteří nedobrovolně hledají dočasný či nový domov mimo svoji vlast.

Pozvání k přednášce přijal odborník na Ukrajinská studia PhDr. Petr Kalina, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně.