9. 11. 2022 v 17:00

Přednáška

Lucie Žáková, Jaromír Plicka a archeologická podsbírka moravskotřebovského muzea

Lucie Žáková, Jaromír Plicka a archeologická podsbírka moravskotřebovského muzea

V návaznosti na probíhající výstavu na radnici jsme připravili přednášku týkající se života, činnosti a významu někdejšího správce muzea Jaromíra Plicky, od jehož narození uplynulo na začátku letošního roku 120 let. Zkušený odborný muzejní pracovník výrazně přispěl k rozvoji památkové péče v Moravské Třebové v 50. a 60. letech 20. století. V obyvatelích města se snažil zvýšit povědomí o historických a stavebních památkách a o nutnosti jejich ochrany. Plicka dohlížel při rekonstrukci domů v historickém jádru města na stavební práce a před zahozením a zničením zachránil značné množství archeologických nálezů, které uložil k uschování i ke studiu do našeho muzea. Zajímavý je soubor kamnových kachlů získaný během adaptace radnice 50. letech, a tento soubor kachlů naše kurátorka přiblíží na přednášce posluchačům podrobněji.

Přednáška proběhne v kinosále muzea 9. 11. 2022 v 17:00h.