Výstava JELENOVI: Litografie

19. 5. 2023 - 27. 8. 2023

Výstava JELENOVI: Litografie

Litografické práce Oldřicha, Veroniky a jejich dcery Františky Jelenových.

Ve spolupráci se Spolkem přátel ex libris i letos pořádáme výstavu grafiky ve dvoraně muzea. Tentokrát představíme pražskou rodinu výtvarníků, kteří se věnují každý trochu jinak svému oboru. Otevření výstavy se bude konat v rámci festivalu Muzejní noc 2023.

Výtvarník Oldřich Jelen (1961) nejprve přispíval do Národních Listů. Zde se potkal s textařem Michalem Horáčkem, a toto setkání bylo pro jeho další tvorbu zásadní. V roce 1993 v časopise Mladý Svět ilustroval Horáčkovy Dopisy z lásky a nenávisti. Tím se dostal do povědomí široké veřejnosti jako nový originální tvůrce. Touto úspěšnou spoluprací se odstartovala plejáda dalších zajímavých pracovních nabídek: Lettre internationale 1993-94, Playboy 1994, Středoevropské noviny (příloha LN) 1994, KMIT – časopis Centra nezávislé žurnalistiky 1996, Transitions (mezinárodní magazín o proměnách v postkomunistických společnostech) 1997, Penthouse 1996, Pátek LN 1997, Sisyfos 1997, QUO 2000.

V roce 1998 začal pracovat jako ilustrátor pro nakladatelství Albatros.

V témže roce získal cenu nakl. Albatros za ilustrace ke knize Josteina Gaardera “Haló, je tu někdo?”, v roce 1999 byl v Brně oceněn Zlatou stuhou za ilustrace ke knize J. Gaardera “Jako v  zrcadle, jen v hádance”.

Jeho žena Veronika (1972) vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou (Hellichova) v Praze, obor konzervátorství a restaurátorství papíru a knižní vazby. Poté absolvovala Akademii výtvarných umění, obor restaurování malířských uměleckých děl v atelieru prof. K. Strettiho. Krátce pak pracovala jako restaurátorka v Národní galerii. Nyní je na volné noze a živí se jako restaurátorka a výtvarnice. Kreslí a maluje portréty na zakázku a nedávno se začala věnovat také litografii – ex libris.

Dlouhodobě spolupracuje na mnoha výtvarných projektech se svým manželem grafikem Oldřichem Jelenem a také s dcerou výtvarnicí Františkou Jelenovou.