Publikační činnost

Ve stínu pyramidy

Ve stínu pyramidy

Pavel Onderka – Jana Martínková (eds.)
Kulturní služby města Moravská Třebová, Národní muzeum 2012, 119 s.,
Cena 100 Kč
ISBN 978-80-904432-3-5
ISBN 978-80-7036-254-6

Moravskotřebovský zámek

Moravskotřebovský zámek

Renesance v evropském kontextu.
Problematika nových objevů, rekonstrukce, prezentace.
Moravská Třebová 2010, 92 s.,
Cena 130 Kč
ISBN 978-80-904432-0-4

Pověsti Moravskotřebovska

Pověsti Moravskotřebovska

Jana Martínková – Jiří Šmeral
Ilustrace Vladimír Čadílek a František Žáček.
Moravská Třebová 2004, 88 s.,
Cena 150 Kč
ISBN 80-903564-0-0

Eduard Kasparides

Eduard Kasparides

Robert Janás
Moravská Třebová 2008, 23 s.,
Cena 50 Kč
česká verze ISBN 978-80-903564-6-7
německá verze ISBN 978-80-903564-7-4

Malíři 16. – 18. století a Moravská Třebová

Malíři 16. – 18. století a Moravská Třebová

Moravská Třebová 2012, 89 stran,
Cena 130 Kč
ISBN 978-80-904432-4-2

Barokní sochařství v Moravské Třebové

Barokní sochařství v Moravské Třebové

Problematika připisování autorství, restaurování, prezentace.
Moravská Třebová 2011, 81 s.,
Cena 130 Kč
ISBN 978-80-904432-1-1

Poklady Moravské Třebové

Poklady Moravské Třebové

Vývoj moravskotřebovského muzea a jeho sbírky
Jana Martínková
Moravská Třebová 2008, nestr.,
Cena 50 Kč
ISBN 978-80-903564-5-0

Moravskotřebovské vlastivědné listy

Moravskotřebovské vlastivědné listy

Příspěvky k vývoji přírody a společnosti Moravské Třebové, někdejšího politického okresu Moravská Třebová, jazykového ostrova Hřebečsko.
Obsah jednotlivých čísel Vlastivědných listů lze dohledat ZDE
Vydávají Kulturní služby města Moravská Třebová–Městské muzeum jednou ročně.
ISSN 1211-1317

PhDr. Jana Martínková

PhDr. Jana Martínková

Vybrané texty z Moravskotřebovského zpravodaje
Vybrané příspěvky PhDr. Jany Martínkové otiskované v Moravskotřebovském zpravodaji v rozmezí let 2003 až 2014.
Moravská Třebová 2015,
Cena 100 Kč
ISBN 978-80904432-7-3

Rudolf Mather – Grafické listy

Rudolf Mather – Grafické listy

21 motivů
Cena 120 Kč

150 let muzejnictví v Moravské Třebové

150 let muzejnictví v Moravské Třebové

ŽÁKOVÁ, Lucie a THUN, Tomáš
150 let muzejnictví v Moravské Třebové: sbírka moravskotřebovského muzea v letech 1872 až 2022.
Moravská Třebová: Muzeum Moravská Třebová, 2022.
199 stran
Cena 250 Kč
ISBN 978-80-907710-4-8