Muzeum egyptské princezny

aneb cesta kolem světa

Unikátní historické sbírky

s předměty z  Indie, Barmy, Tibetu či Japonska

Raritou jsou samurajské meče

jeden dokonce s čepelí z 15. století

Holzmaisterova sbírka – stálá expozice

Nechte se zlákat na cestu kolem světa. Zcela nová expozice Muzea v Moravské Třebové Vám takové putování umožní. Zažijete vzrušení z poznávání dalekých krajů společně s cestovatelem Ludwigem Holzmaisterem, někdejším mecenášem muzea. Uvidíte unikátní historické sbírky, které si ze svých cest přivezl.  V expozici  se setkáte s předměty z  Indie, Barmy, Tibetu či Japonska. Raritou jsou 4 samurajské meče, jeden dokonce s čepelí z 15. století, které ochraňuje japonský mnich Komusó.

Vrcholem vašeho zážitku bude setkání s egyptskou princeznou Hereret, která žila před bezmála třemi tisíci lety. Díky počítačovému tomografu a 3D technologii spatříte její skutečnou podobu. Jde o první mumii v České republice, u které odborníci provedli 3D vizualizaci. Nechybí rakev s mumií, ani animace její tváře. Unikátní interaktivní a multimediální expozice oživená zvukovými efekty vám nabízí neopakovatelný zážitek.

dospělí 60 Kč   l   děti 6–15 let, studenti, důchodci 40 Kč | rodinné 140 Kč

Moravská Třebová v roce 1918

Výstavní síň muzea
28. 10. 2018 – 30. 11. 2018
Vstupné 20/10 Kč

 

HISTORIE NAŠÍ VÝSTAVNÍ ČINNOSTI:

Stálá expozice Františka Strážnického

malíře, který byl úzce spjatý s Moravskou Třebovou
Galerie Fr. Strážnického – stálá expozice

Stálou expozici, realizovanou Kulturními službami města Moravská Třebová ve spolupráci s Klubem přátel díla Fr. Strážnického, je možno v budově moravskotřebovského muzea navštívit od pátku 13. dubna 2012.

Počátkem června 2016 byla expozice obměněna dosud nevystavenými obrazy.

dospělí 40 Kč   l   děti 6–15 let, studenti, důchodci 20 Kč

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
thun@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz

461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

Městské muzeum Moravská Třebová

muzeum@ksmt.cz
koci@ksmt.cz
zackova@ksmt.cz
461 544 285

Kulturní služby města Moravská Třebová

www.ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

© Muzeum Moravská Třebová 2016 -2019     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz

Share This